Ads2

Products – Dropship & Dropshop

Tuesday, March 22, 2016

Berikut adalah fasa-fasa ke arah perlaksanaan undang-undang Islam.

Berikut adalah fasa-fasa ke arah perlaksanaan undang-undang Islam.

1- TA'RIF (pengenalan). Mengmbil masa sekurang-kurangnya 50 tahun untuk memahamkan masyarakat bahawa melaksanakan undang-undang Islam adalah satu kewajiban. Dianggap berjaya setelah melihat rata-rata masyarakat sudah mula memperakui kewajiban perlaksanaan undang-undang Islam. Namun sikap 'bertapi-tapi' sesetengah pihak menuntut agar proses ta'rif terus dijalankan.

2- TAQNIN (menempatkan undang-undang Islam dan yang berkaitan dengannya di dalam perundangan negara). Proses ini sedang berlangsung. Allah sahaja yang tahu berapa lama tempoh yang terpaksa diambil untuk mematangkan proses ini. Ia menuntut sokongan dari semua muslim agar menjayakannya.

3- TANFIZ / TATBIQ (perlaksanaan). Merupakan buah hasil yang tercapai setelah kejayaan proses pertama dan kedua.

Justeru yang perlu difahami, kita sedang berusaha menjayakan fasa TAQNIN.

Ustaz Abdul Muizz

No comments:

Post a Comment

Tinggalkan Mesej

Ads1